Meny

Kulturminneområde

I Kirkegårdsbukt i Forsøl finner du hustufter fra steinalder, jernalder og nyere tid. Kulturminnene her er en del av «Fotefar mot Nord».

Kirkegårdbukta Forsøl

I Forsøl finnes det mange spennende kulturminner, med spor etter bosetning så langt tilbake som yngre steinalder. Man kan finne to hustufter som ligger litt høyere i terrenget da havet den gang stod 10 – 15 meter over dagens havnivå. Området viser også spor etter bosetning fra jernalder og middelalder.

Det finnes mange myter og historier om hva tuftene her egentlig er. Navnet kirkegårdsbukt kommer fra at man allerede på 1600-tallet tolket den store tuften med flere rom som restene etter en kirke. Det var nok ikke en kirke, men en av de sjeldne mangeromstuftene. Den består av seks rom, og var i bruk på 1300- og 1400-tallet. Siden tuften ikke er gravd ut, vet man ikke for sikkert hva funksjonen har vært.

På begge sidene av bukten finner man store firkantede hull, hellegroper, kantsatt med steinheller. Trolig var det samer som i det første årtusenet e. kr brukte dem til å smelte spekk fra sel og hval. Samene handlet med vikingene, kvenene og karelere og byttet f.eks. tran oljen mot jern for å lage redskaper. Ved gropene finner vi også spor etter teltringer og båthus.

Den øverste langstrakte tuften var i bruk frem til 1600-tallet, og er mest sannsynlig en samisk fellesgamme, det vil si et langt hus med torv-vegger med bolig og fjøs under samme tak. Den har trolig vært del av en sjøsamisk gård.

Fremdeles er det mange gåter knyttet til fortiden i Kirkegårdbukten. I framtiden vil nye arkeologer med nye og kanskje bedre metoder finne flere brikker til vår historie.

Fotefar mot nord
Fotefar mot nord er et formidlings- og tilretteleggingsprosjekt av kulturminner som ble gjennomført på 1990-tallet. Fotefar er en veiviser til 10 000 år med historie i Nord-Norge og Namdalen i Nord-Trøndelag. Hver av landsdelens 103 kommuner har tilrettelagt kulturminner eller kulturmiljøer, enten med kulturstier, skilt eller utstillinger. I tillegg har det blitt laget en informasjonsbrosjyre med historisk stoff om hvert av prosjektene. Høsten 2003 ble boken om Fotefar mot nord – en kulturhistorisk reise publisert. Denne praktboken tar utgangspunkt i disse brosjyrene. Fotefar mot nord springer ut fra det store kulturprogrammet for Landsdelsutvalget for Nord-Norge og Nord-Trøndelag 1988-94. Arbeidet ble koordinert av de fire fylkeskommunene, med deltagelse fra både kommuner, museer, lokalhistorikere og historielag, samt enkeltpersoner.

 


Kirkegårdsbukt i Forsøl

Les mer her: Velkommen til Fotefar mot Nord – Fotefar_mot_nord

Litteratur og lenker: