Meny

Kokelv - Sjøsamisk museum

I Kokelv ligger et sjøsamisk museum. Bygda har greid å bevare samisk språk og identitet i større grad enn ellers i kommunen.

Kokelv

Skrevet av Kokelvfolket til «Kvalsund 150 år» (2019)

Den sjøsamiske bygda Kokelv har en historie som hår lenger tilbake enn 150 år. Her har det bodd folk i flere århundrer. De siste 150 år har bosettinga vært av samisk avstamming, men også finner og nordmenn har bodd ved fjorden. Folketellingen fra 1875 talta 80 innbyggere, i dag bor det 115 personer i Kokelv.

Jáhkovuona mearrasámi musea - Kokelv sjøsamiske museum

Kokelv sjøsamiske museum ( Jáhkovuona Mearrasámi musea) er et samisk museum i Kokelv i Hammerfest kommune. Muséet ligger i Nillagården i Kokelv, et sjøsamisk småbruk fra gjenoppbyggingstiden etter andre verdenskrig. Museet består i dag av Nillágårdens bolighus, bygd i 1950, fjøs, uthus og en tredjedel av et fellesnaust, samt et nyere museumsnaust. Naustene ligger nede på stranda i Kokelv, sammen med andre naust som tilhører folk i bygda.

Les artikkelen om museet fra Kvalsund kommune 150 år (2019).


Jáhkovuona mearrasámi musea – Kokelv sjøsamiske museum

av Annelise Josefsen – konstituert museumsleder.