Kunst, kart og makt

Ny ressurs er publisert hos Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen.
Seniorrådgiver Hilde Hermansen har ved å undersøke to verk, Sápmi av Hans Ragnar Mathisen og Govat leat biekka buorit/Vinden bærer bildene av Ragna Misvær Grønstad, belyst temaer om samisk identitet og dekolonialisme; sentrale tema i en rekke ulike fag i LK20.
Hun skriver: «Vi tenker gjerne at kart er objektive gjengivelser av et geografisk område, noe vi kan orientere oss etter og forstå våre omgivelser gjennom. I dette essayet problematiseres et annet aspekt,
nemlig hvordan kart kan utgjøre en maktfaktor ved kolonisering av urfolks landområder.»

Interaktiv del av nettstedet arahavde.no (Utdrag fra essayet):

«Om lag 45 år etter de kunst og kulturpolitiske slagene på 1970-tallet, ser vi en aksept for og inkludering av mangfoldige samiske kunstuttrykk på ulike nasjonale og internasjonale arenaer. I dette landskapet trer
Misvær Grønstads verk fram som dypt personlig og forankret i kunstnerens søken etter sin sjøsamiske identitet. Samtidig strekker intensjonen med verket seg ut over dette. I digital utgave, fig. 6, og som
interaktiv del av nettstedet arahavde.no, hvis mål er å spre kunnskap om Hammerfests flerkulturelle historie og sjøsamiske kulturarv (Arahavde, 2021), fungerer Govat leat biekka buorit/Vinden bærer bildene på flere plan. Betrakteren kan oppleve verket som et poetisk landskap å vandre rundt i og utforske. Samtidig gjør verkets interaktive egenskaper det mulig for hver enkelt å konstruere ny kunnskap om sjøsamisk historie og kultur. I nåværende utgave er det digitale kartet også tilført lokale stedsnavn med utdypende forklaringer. Slik kan world wide web ikke bare fasilitere økt tilgjengelighet, men også økt medskaping når det gjelder å formulere vår historiske arv og derigjennom påvirke og forme nasjonal identitet. Som del av arahavde.no utnyttes et potensiale for demokratisering som ligger i valg av internett som medium. Dette må anses som et vesentlig aspekt med hensyn til spørsmål om dekolonialisering.»

Les mer

Kunst, kart og makt | Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (kunstkultursenteret.no)