NYE PROSJEKTER:

NYTT HJEM I HAKADAL FOR SJØFINNAN FRA STORBUKT

Gjennom prosjektet » NYTT HJEM I HAKADAL FOR SJØFINNAN FRA STORBUKT» vil vi fortelle
om vår familie som ble tvangsevakuert fra Storbukt i Hammerfest til Hakadal i Nittedal.
Fortellingene handler om hva som skjedde med de som av ulike grunner ikke vendte tilbake?
Hvordan ble livet for de som valgte å bli sørpå? I det heftet vi vil skrive, er dette viktige
spørsmål vi ønsker å belyse. Vi har arkivmateriale som vi ønsker å ta i bruk. Vi vil fortelle om
livet på «Mørk», på «Sagbrakka» og senere Oslo i perioden 1944- 1954. De fleste tidsvitnene
i vår familie er i dag døde eller demente. Nå er det deres barn og barnebarns stemmer som
kan fortelle om sine tanker om det ufortalte, om skammen, sorgen, om alt det vanskelige,
men også om gleden ved nye muligheter og nytt liv i sør.
Prosjektet er støttet av Norsk kulturfond – Prosjekt kulturvern
Bevilgningen er øremerket videre arbeid med dokumentasjon og synliggjøring av sjøsamisk
kultur og historie.

VINDEN FRA ÁRAHÁVDI

Prosjektet ønsker å løfte frem forholdet mellom ulike samiske salmetradisjoner,
joiketradisjoner og sangen ellers i Sápmi. I dette prosjektet ønsker vi å se på ordet Árahávdi
som en kilde til hvor vi kan finne den åndelige dimensjonen i samisk livsfilosofi og uttrykk?
Prosjektet «Vinden fra Árahávdi» er støttet av Bodø2024 – ARCTICulations of Faith».
I forbindelse med Samisk språkuke- Giellavahkku i 2024, uke 43, planlegges et
kulturarrangement i Stormen konserthus i Bodø med formidling av prosjektet «Vinden fra
Árahávdi».


ARAHAVDE 20. juni 2023