Følg arrangementene til På sporet av Árahávdi under Forskningsdagene 2021

Snart på sporet av Arahavde!

«På sporet av Arahavde» er et kunst- og kulturprosjekt som har som mål å skape stolthet over vår sjøsamiske kulturarv og kommunens flerkulturelle historie. Prosjektet ble startet i Kvalsund kommune i 2018 og videreført i Hammerfest kommune etter sammenslåingen. Nå er prosjektet snart sluttført!

 

Sluttføringen av prosjektet blir markert med en rekke arrangementer høsten 2021

Fredag 24. september

Avduking av kunstverket «Vinden bærer bildene» av Ragna Misvær Grønstad  
Infor­masjons­skilt om bergkunst og om Áhkánjárstábba i det sjøsamiske kunst- og kulturprosjektet På sporet av Arahavde.

Infotavlene er plassert ved Kvalsund helleristningspark (Kvalsund torg). 

Lørdag 25. september

Foredrag med kulturelle innslag på Hammerfest bibliotek

Anders Larsen, en sjøsamisk pioner og om Hammerfest, en norsk by i et samisk område. Arahavde-skiltet om Anders Larsen er plassert innerst i Repparfjorden.

Hammerfest kommune og prosjektgruppa Arahavde AS har gleden av invitere til foredrag og kulturelle innslag.

  • Foredrag ved Ivar Bjørklund
  • Musikkinnslag ved Trygve Misvær og Andrej Stepanov

Søndag 26. september

Avduking av 2 infor­masjons­tavler

Skiltene plassert i Storbukt (en halvtimes kjøretur fra Hammerfest) og ved Salen i Hammerfest. 

  • Storbukt – en sjøsamisk bygd  
  • I Hammerfest, To historiske stier – postruta og nødruta 

Tirsdag 28. – Onsdag 29. september

Konferanse om Samisk kulturforståelse

Viktig konferanse i Hammerfest om samisk kulturforståelse, med vekt på samisk kulturkunnskap, sjøsamisk historie og samiske temaer som er aktuelle i forbindelse med fagfornyelsen i skolen.

Konferansen skal være i Hammerfest, men lærere, studenter og andre interesserte i landet inviteres til konferansen gjennom et digitalt arrangement.

Årets tema under Forskningsdagene er «Fred og Konflikt». Det sammenfaller også godt med FNs fredsår Peace and trust i 2021 og bærekraftsmålene i skolen. De tre tverrfaglige temaene i læreplanverket tar utgangspunkt i aktuelle samfunnsutfordringer som krever engasjement og innsats fra enkeltmennesker og fellesskapet i lokalsamfunnet, nasjonalt og globalt.  

I denne konferansen møtes forskere, kunstnere, lærere og utdannere fra ulike steder og institusjoner for samtale, foredrag, refleksjon og inspirasjonsutveksling. Kunst og praktisk-estetiske fag vil bli særlig vektlagt. 

25. september – 31. oktober

«Havet omkring oss» – utstilling på Gjenreisningsmuseet

Arahavde-gruppen skriver: «identitet er noe man har når man har sin historie». I dag ser vi at den sjøsamiske historien blir viktigere for mange, og man forsøker å etablere kunnskap og forståelse av Hammerfest kommune som også en sjøsamisk kommune.

Utstillingens formål er å undersøke hva denne sjøsamiske kulturarven i regionen «tar med seg», gjennom kunst og kulturhistorisk materiale. Vi trekker frem ulike perspektiver fra historien som kan gi kunnskap og refleksjoner. I kunsten åpnes det rom for en mer abstrahert tilnærming til denne arven og historien. Kunstnerne jobber med landskapet, språklig dekolonalisering, identitetsspørsmål, sjøsamisk historie og havet. Naturen møtes fysisk, mytisk og mentalt, som steder og som ressurs.