Samiske stedsnavn og samisk språk forteller om landskapet

Nå kan du se kunstkartet lastet opp i en ny versjon med 18 klikkpunkt med utvalgte samiske stedsnavn.  Du kan zoome deg inn i kartet, se området og lese oversettelser og betydning.

«Samiske stedsnavn og samisk språk forteller om landskapet» er et delprosjekt av «På sporet av Arahavde», og er den siste delen av vårt 3-årige samarbeidsprosjekt med Hammerfest kommune. Med denne publiseringen er prosjektet fullført. Vi håper mange vil få glede av dette arbeidet, og at nettsiden vil bli brukt i lang tid framover.

Troms og Finnmark fylkeskommune har gitt oss økonomisk støtte. Denne støtten har vært avgjørende for gjennomføringen av en digital publisering slik vi ønsket.

Vi takker også spesielt Mearrasiida i Billefjord som har vært til god hjelp for oss i vårt arbeid.
I arbeidet med stedsnavn har vi knyttet til oss en referansegruppe for å få mer kunnskap og for å kvalitetssikre det vi formidler. Vi retter en stor takk til

  • Steinar Nilsen, Smørfjord
  • Hans Hansen, Gåradak, Indre Billefjord
  • Marit Anti-Sara, Alta
  • Máret Rávdná M. Buljo, Lødingen
  • Sigmund Nilsen, Kokelv