«På sporet av Árahávdi» – nyhetsbrev 2. kvartal 2019

En sommer er over, og bak oss ligger en periode full av opplevelser, inntrykk og erfaringer. Særlig på grunn av Kvalsund kommunes 150-årsjubileum, hvor vi fikk delta på mange spennende arrangementer.

Nå er det skolestart og vi er i full gang med planlegging av prosjektets tiltak /aktiviteter i henhold til handlingsplanen.

Forestilling /Teaterverksted for barn og unge i Kvalsund kommune

Teaterverkstedet som skulle vært gjennomført i uke 26 ble utsatt til uke 44. Nå blir dette et tilbud i skoletiden for mellomtrinnet, som et ledd i kommunens kulturskoleutvikling.
Elevene på mellomtrinnet skal få være med å lage en forestilling som skal vises torsdag 31. oktober kl. 18:00 i Miljøbygget i Kvalsund. For tiden planlegger vi hvordan tilbudet skal bli, med både skuespill, musikk, kulisser, kostymer, utstilling av elevbilder m.m.
Dette tiltaket har vi fått støtte fra Finnmark Fylkeskommune og SNN (Sparebank 1 Nord-Norge) til å gjennomføre.

Kvalsund kommunes 150-årsjubileum

Planlegging og øving foran årets begivenhet, var allerede godt i gang i mai måned. 150 årsjubileet varte fra 30.juni til 6.juli. Vi var mye involvert;
først i den historiske gudstjenesten i Kvalsund kirke, så ved åpningen av jubileet i Miljøbygget i Kvalsund, på Stallogargo grendehus hvor vi viste forestillingen «Mitt Arahavde», ved arrangementet i Klubbukt, og med kirkekonsert og grafisk verksted i Kokelv.

Overalt var det stor stemning og en glede som smittet over på oss og de som var til stede. Dette var en stor inspirasjon for oss tre i Arahavde.
Kommunens og befolkningens gode gjennomføring av 150 års jubileet var et bevis på at man gjennom samarbeid og ved å øke lokalkunnskapen får en større stolthet over stedet man har en tilhørighet til.

Vi takker for at vi fikk delta på så mange arenaer.

Det var en stor glede for oss å kunne overrekke en gave sammen med Gullik Hansen ved åpningen til Kvalsund kommunes jubileum.
Gaven var tre store bilder bestående av flere dyptrykk med koldnålsraderinger på kobberplater. Disse trykkene ble laget av elever fra Kvalsund og Kokelv skoler i forbindelse med et kunstprosjekt høsten 2018 med Arahavde og Ragna Misvær Grønstad.  I etterkant har Ragna lagt til noen av sine egne trykk og laget  en collage av alle raderingene. Tittelen på bildene er «Mitt Arahavde».

Utflyttet Kvalsundværing Gullik Hansen har vært en entusiastisk sponsor som har gjort det mulig å gi denne gaven til de to skolene og til Kvalsund kommune.

Gullik Hansen sammen med Arahavde-damene Marit, Ragna og Elisabeth

Stier som binder oss sammen

Siden den første eposten ble sendt fra oss i november 2018 til Hammerfest Turlag og Idrettslagene i Kvalsund, han mye skjedd. Hele ideen med «Stier som binder oss sammen» bygger på informasjon og historie som er funnet i «Kvalsund i Finnmark-Bygdebok om Kvalsunds folk og forhold». 

Det var i historisk tid både en «Nødvei» og en «Postrute» mellom Hammerfest og Stallogargo/Storbukt.

Disse historiske stiene er interessante å lokalisere/merke slik at turglade innbyggere og turister kan glede seg over en trygg og interessant tur over Kvaløya. I dag har vi satt i gang et fruktbart samarbeid med Hammerfest turlag om videre arbeid og gjennomføring av dette spennende prosjektet.

Fotoarkiv i Kvalsund

Ideen om et lett tilgjengelig fotoarkiv har vokst fram gjennom mange år. Flere fra Kvalsund regionen ønsker og leter etter bilder av sine fra tiden før evakueringen. Ikke mange Finnmarksfamilier har foto av «sine» fra før krigen. Det ble ikke prioritert av våre forfedre å ta med bilder/negativer på evakueringsturen og det var heller ikke vanlig at man hadde fotoapparat i privat eie før krigen.

Vi har nå vært i kontakt med Finnmark fylkesbibliotek om dette. I norsk sammenheng er det ikke andre fylkeskommuner som vet har et fotobibliotek. Fylkesbiblioteket i Finnmark driver et nitidig arbeid med å samle inn, scanne, digitalisere og oppbevare gamle foto. De reiser rundt i fylket, banker på dører og samler bilder der de kan. Fylkesbiblioteket er veldig interessert i at vi i Kvalsund kan hjelpe dem i dette viktige arbeidet.

Gjennom vårt prosjekt «På sporet av Arahavde» skal vi også banke på dører og vi skal arrangere flere temakvelder. Noen i Kvalsund har gamle foto, mange har det ikke. Vi vil også delta i arbeidet om å bevare og videreføre vår felles historie til generasjonene som kommer.

Evakueringsmarkering 3. og 4. november 2019.

Det er 75 år siden evakueringen fra Finnmark skjedde. Den 4.  November 1944 ble folk i Kvalsund og Hammerfest evakuert. Dette vil vi markere søndag 3. november. Denne markeringen vil foregå både i Kvalsund kirke og i Miljøbygget senere samme dag. Planleggingen av dette er i full gang. Arahavde-prosjektet har fått med flere gode samarbeidspartnere til denne markeringen, og vi vil komme tilbake med mer informasjon senere.

Neste nyhetsbrev

Neste nyhetsbrev kommer i månedsskiftet november-desember i 2019. Hvis noen har spørsmål eller innspill, kan dere ta kontakt med oss på post@arahavde.no

Sensommerhilsen fra Arahavde

Andre nyheter fra Arahavde AS

Ragna Misvær Grønstad har stor aktivitet som ung samisk samtidskunster i 2019. Her er noe av det hun har gjort og skal gjøre nå:

 • Haugesund Internasjonale Tresnittfestival (HIT-festivalen) arrangerte en internasjonal utstilling i Haugesund Billedgalleri i perioden 10. mai – 4. august 2019, kalt HIT-utstillingen. Over 150 kunstnere fra 40 ulike nasjoner stilte ut sine verk i teknikker som tresnitt, trestikk og linoleumssnitt. Ragna var en av utstillerne, og presenterte sine «Saltvannsblomster» som er «visuelle joiker».
  https://www.hitfestival.no/hitutstillingen
  Under HIT-festivalens prisutdelinger ble 5 kunstnere varmt anbefalt av juryen, RMG var en av disse og juryen begrunnet med følgende ord:
  https://www.hitfestival.no/the-prize-winners
  Honourable mention from the jury: Ragna Misvær Grønstad (Norway)
  The jury quotes David Lynch: “Ideas are like fish. If you want to catch little fish, you can stay in the shallow water. But if you want to catch the big fish, you’ve got to go deeper. Down deep, the fish are more powerful and more pure. They’re huge and abstract. And they’re very beautiful.”
  We encourage the public to allow themselves to be seduced by Grønstad’s large, magical woodcut series of Saltwater Flowers in deep dark colour tones.
 • «40 Jagi» er en kunstutstilling ved Alta museum 21. -24. november 2019, laget for å markere Samisk kunstnerforbunds 40 års jubileum. Utstillingen består av samisk samtidskunst og dáiddaduodji laget av rundt 43 kunstnere, som alle er medlemmer i Samisk kunstnerforening. RMG er med her.
  https://www.altamuseum.no/no/arrangementer/utstillingsapning-40-jagi
 • «Ragna Misvær Grønstad (f. 1984) frå Bodø er årets festivalkunstnar ved Osafestivalen på Voss 24.-27. oktober 2019. Gjennom grafikk, teikning og tekstar skaper ho kunst som har mange lag, der det unike estetiske uttrykket ofte flyt saman med og vert berika av  politiske og filosofiske understraumar.»
  https://osafestivalen.no/arrangement/opning-av-festivalutstillinga/?fbclid=IwAR0ZekTER1zyPSIFhCALFEezsljlhEz3AnqEfiV7oSY0BRxfx9pVN0hOB9U
 • 9. November åpner Ragna separatutstilling på Trykkeriet – Center for Contemporary Printmaking i Bergen.

Elisabeth Misvær har blant annet deltatt som sanger her:

 • Nordland Nasjonalparksenter var vertskap for Sametinget da de åpnet en drive-in-kultursti langs E6 Saltfjellet 13.juni. Sametingspresident Aili Keskitalo sto for selve åpningen ved Roparneset der en autentisk samisk boplass er ett av kulturminnene langs kulturstien.
  Elisabeth Misvær og Andrej Stepanov underholdt med flere musikalske innslag.
  Seminar, musikalske innslag og komplett program for dagen – se hjemmesiden HER: http://www.nordlandsnaturen.no/arrangement/offisiell-apning-av-drive-in-kultursti-pa-saltfjellet/
 • Konsert på Kultur- og kunnskapssenter Tusenhjemmet i Bodø 26. juli, med sangerne Elisabeth og Trygve Misvær og Andrej Stepanov på akkordion.