«På sporet av Árahávdi» – nyhetsbrev 3. kvartal 2019

Nå er de siste planlagte aktivitetene for 2019 gjennomført. Det har vært 2 intense uker i Kvalsund med gjennomføring av prosjektets tiltak /aktiviteter i henhold til handlingsplanen for 2019.

Forestilling /Teaterverksted for barn og unge i Kvalsund kommune

Teaterverkstedet som skulle vært gjennomført i uke 26 ble utsatt til uke 44. Nå ble dette et tilbud i skoletiden for mellomtrinnet i tre dager, som et ledd i kommunens kulturskoleutvikling.

Elevene på mellomtrinnet fikk være med å lage en forestilling som ble vist torsdag 31. oktober kl. 18:00 i Miljøbygget i Kvalsund. Dette tiltaket hadde vi fått støtte fra Finnmark Fylkeskommune og SNN (Sparebank 1 Nord-Norge) til å gjennomføre.

Siden kulturskoletilbud i framtiden blir slått sammen med Hammerfest kulturskole, ble dette det første store samarbeidsprosjektet mellom kommunenes kulturskoler, hvor også grunnskolen i Kvalsund deltok.

Vi fikk med oss Tatiana Nilsen, kulturskolelærer i visuelle kunstfag, Torbjørn Engan, kulturskolelærer i slagverk, Trine Schau Fjellstad, kulturskolelærer i dans og Kare Maret Elle Sara, samisk språklærer i Kvalsund.

I tillegg hadde vi med oss Ann Christin Nordberg fra Bodø som sceneinstruktør. Marit Johansen og Elisabeth Misvær fra Arahavde hadde ansvar for selve produksjonen, og deltok også sammen med lærere og elever.

Lærerne ved Kvalsund skole og Kokelv oppvekstsenter skal ha takk for et fantastisk samarbeid med alle oss «utenfra» som jobbet med elevene.

Sjøstjernene og samepiken
Fotograf: Sagat

Elevene har bidratt til at dette teaterverkstedet ble svært vellykket. De bød på seg selv med kreative innspill og musikalske og sceniske uttrykk. Vi er kjempe stolte over de flotte elevene, og tror og håper at også alle de som så på visningen i Miljøbygget også er stolte. Nå har alle elevene lært noen samiske ord og uttrykk, og alle elevene kan utenat «Sangen om Arahavde». Teksten i sangen forteller om Anders Larsen som var lærer i Kvalsund og om sagnet om Arahavde.

God presseomtale med fine bilder av elevene kom i Hammerfestingen, Sagat og Finnmark Dagblad. Hjertelig takk for det!

Her kan vi se musikkvideoen fra teaterverkstedet, der elevene synger, og vi får se utdrag fra prosessen fram til visningen. Det er Marthe Nyvoll som har laget filmen.

75-års markering av tvangsevakueringen

Det er 75 år siden evakueringen fra Finnmark skjedde. Den 4.  November 1944 ble folk i Kvalsund og Hammerfest evakuert. Dette ble markert søndag 3. november kl. 18.30 i Miljøbygget. Kvalsund kirke markerte dagen med en minnegudstjeneste kl. 17:00, og Elisabeth Misvær bidro med sang.

Kvalsund kommune sto som arrangør i Miljøbygget, og Arahavde AS og kommunen samarbeidet om arrangementet.

Vi hadde fått Kvalsund Sanitetsforening til å ha Kafe fra kl. 17:00-20:00. Det var veldig fint for alle de som ville få med seg både arrangementet og Gjenreisningsmuseets vandreutstilling “Mens vi venter på neste båt, forsyninger og frihet”.

Marit Johansen har intervjuet mange tidsvitner som opplevde tvangsevakueringen som barn. Noen har selv skrevet ned sin historie og andre har hun skrevet ned historiene sammen med. Alle disse personene har godkjent tekstene. Seks historier ble lest opp av barn fra Kvalsund ved arrangementet. Det var ekstra hyggelig at fem av tidsvitnene var til stede ved arrangementet. Disse fortellingen kan du lese mer om her.

Frammøtte på 75 års markering for tvangsevakueringen
Fotograf: Kvalsund kommune

Ordfører Terje Wikstrøm åpnet arrangementet og utstillingen. Marit Johansen fortalte om arbeidet med å hente fortellinger fra tidsvitner.  Det var sang ved Elisabeth Misvær, som også leste Gerd Lorås sitt dikt «De skulle ikke brent husa». Håkon Follien akkompagnerte. Wivi Hansen leste Agnete Lorås sin dramatiske fortelling fra sin evakuering. Til slutt sang alle som var til stede med på en gammel sang som et tidsvitne, Reidun Stenseth, husket fra båten Bodin. Den ble sunget da D/S Bodin la ut fra Stallogargo. Sangen var en hyllest til hjemstedet.

Vi takker spesielt for opplesning ved:

  • Jessica Henriette Rydningen Mathisen som leste Else Regine Mathisen sin historie
  • Kevin Hansen som leste Andreas Kristian Andersen sin historie
  • Siv Kristin Bjørn som leste Olaug Alvilde Johansen sin historie
  • Adrian Elias Holmgren som leste Egil Fredrik Johnsen sin historie
  • Thea Bjørn Henny som leste Mary-Ann Andersen sin historie
  • Sofie Lyngmo Reinholdsen som leste Reidun Erdal sin historie

Videre retter vi en takk til alle tidsvitnene, alle samarbeidspartnere og takk for at så mange kom på arrangementet!  

Kvalsund kommunes 75 årsmarkering av tvangsevakuering.
Fotograf: Kvalsund kommune

Offisiell åpning av kulturminnebauta over Anders Larsen

Wivi Helene Hansen i Kvalsund kommune har arbeidet med prosjektet om å få en kulturminnebauta for pioneren Anders larsen. Marion Palmer var den som hadde tatt et initiativ til dette, og 4. november 2019 ble kulturminnebautaen offisielt avduket.

Anders Larsen (1870-1949) var lærer i Kvalsund kommune fra 1902-1918. Anders Larsen bodde med sin familie ved Fjordbotn skole i Repparfjord, hvor han også underviste. Han var en pioner i samepolitikken og i arbeidet for sjøsamiske barns mulighet til å få undervisning på samisk og norsk. Anders Larsen var redaktør for den første samiske nyhetsavisen Sagai Muittalægje. Han var også forfatter og skrev den første samiske romanen; Bæivve-Alggo som handler om oppveksten til sjøsamegutten Abo. Han var en god fotograf og etter han finnes mange fotos både fra Finnmark og fra Segelvik i Kvænangen, hans hjemsted.

Program for markeringen 4.11.2019:

  • Ordfører Terje Wikstrøm avduker minnetavle
  • Marion Palmer om bakgrunnen for minnebauta
  • Sang ved Elisabeth Misvær
  • Servering på Skaidi Hotel

Anders Larsen og boka om sjøsamene er en viktig inspirasjon for vårt arbeid med prosjektet «På sporet av Arahavde». I boka hans fant vi blant annet sagnet om Arahavde.
Det var en glede for oss å delta ved den offisielle åpningen av kulturminnebautaen. Nå ligger det mer spennende arbeid foran oss i hvordan den først «Arahavden» i forbindelse med minnebautaen skal utformes.

Minnebauta for Anders Larsen i Repparfjord, med kobberplaten innfelt
Fotograf: Kvalsund kommune