«På sporet av Árahávdi» – nyhetsbrev desember 2020

Vi skriver 15. desember 2020, og prosjektet vårt har siden mars 2020 vært preget av det smittsomme coronaviruset som siden da har preget hele Norge.

Vi valgte å prioritere vekk kulturarrangementer i prosjektet dette året på grunn av epidemien, og heller jobbe videre kun med produksjonsarbeid. Det har vært et arbeidskrevende produksjonsarbeid, men nå har vi mye å glede oss til i det nye året. Da skal 5 Arahavde-skilt avdukes, en nettside for Arahavde.no vil formidle innholdet i prosjektet, og det blir flere kulturarrangement knyttet til dette. Det første skiltet ved minnebautaen over Anders Larsen i Fjordbotn blir avduket 6. februar 2021. De andre skiltene blir avduket i slutten av mai måned og i september 2021.

Støtte fra Norsk kulturråd

Disse pengene har gjort det mulig for oss å gå inn i et samarbeid med Designu i Hammerfest for å utvikle en Webside. Der kan vi få digitalisert kunstkartet over Hammerfest. Vi har valgt å bruke Designu fordi kommunen ikke har de samme tekniske mulighetene på sin webside. Det blir likevel et samarbeid mellom Hammerfest kommune og oss om dette, ikke minst tilgjengeligheten.

Norsk kulturråd utlyste ekstraordinære Coronamidler våren 2020, og har fordelt 30 millioner kroner til 294 prosjekter knyttet til Coronakrisa. Det kom inn nesten 1400 søknader og vi var blant de heldige som fikk støtte til vårt spennende Arahavde-prosjekt. Målet er enda bedre digital formidling av prosjektet. I juni 2020 fikk vi svar fra Norsk kulturråd om at vi hadde blitt tildelt kr. 130 000 til digitalisering.

Kunstkart ved Helleristningsparken i Kvalsund

Nå har Ragna Misvær Grønstad gjort ferdig et stort kunstkart. Dette skal plasseres på et skilt ved siden av et Arahavde-skilt ved Helleristningsparken i Kvalsund. Dette kunstkartet blir digitalisert på vår kommende webside arahavde.no.  
Ved å gå inn på nettsiden kan du se det digitale kunstkartet og skal kunne zoome deg inn i kartet, finne detaljer og flere klikkpunkter for å få mer informasjon og inspirasjon. Dette kunstkartet fikk Ragna støtte fra Nordnorsk kunstnersenter til å lage, og det ligger et stort stykke arbeid fram til det endelige resultat.

Det ligger mye utforskingsarbeid bak dette kunstkartet og formidlingene. Vi har kjørt og gått omkring i området for å lete etter fortellinger i landskapet.

Her er vi i vært ved Varselfjorden ved fjærasteinen med flotte fjellformasjoner like ved siden av.

Gled dere til å kunne se Ragnas kunstverk bli publisert 6. februar ved et arrangement på Skaidi Hotel og i Hammerfest ved et arrangement på AKS. Nærmere informasjon om disse arrangementene kommer etter hvert.

Innsamling av historier fra gjenreisningen i Storbukt

Arahavde har fått tildelt støtte fra Sametinget til Kulturvern 2020 – Registrering og dokumentasjon av immaterielle kulturminner i Storbukt. Dette arbeidet har ført oss til mange personer rundt om i hele landet, for at de kunne bli intervjuet om gjenreisningen i Storbukt etter krigen. Dette har vært mulig på grunn av Marit Johansens oversikt og lokale kunnskap knyttet spesielt til Storbukt. Vi er takknemlige for alle de som villig har fortalt og delt fra sine liv. Formidling om dette kommer i tilknytning til Arahavde-skiltet som skal settes opp i Storbukt.

Samarbeid med Nyvoll Film og Foto

Marthe Nyvoll er en viktig samarbeidspart for oss. Hun har filmet flere områder som vi ønsker å bruke i en digital formidling via QR-koder på skiltene, og på nettsiden. Til filmene er det musikk, opplesning, illustrasjon og tekstarbeid. På denne måten håper vi publikum får en god opplevelse ved å åpne QR-koden på skiltet med sin mobiltelefon, eller gå inn på arahavde.no. Selve filmene blir liggende på Hammerfest kommunes nettside, siden skiltene eies av kommunen. Hammerfest kommune og Arahavde er begge prosjekteiere.

Ved filmingen av Stalloen og området rundt, hadde vi med oss de fire underjordiske fra «Teaterverkstedet – På sporet av Arahavde». I tillegg var vår kjære samarbeidspart i kommunen, Wivi Hansen med som en voksen underjordisk.

Fra filmingsarbeidet i sommer med Marthe Nyvoll og de underjordiske i området.

Samarbeidspartnere i prosjektet

Det har vært en glede å invitere med oss samarbeidspartnere inn i arbeidet dette året og i planleggingen av neste år. Svært mange lokale ressurspersoner har bidratt i arbeidet og vil bidra videre.Noen av de vi har gjort intensjonsavtaler med og/eller fått støtte fra er:

  • Sesam – Senter for samiske studier ved Norges arktiske universitet, UiT.
  • Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen ved Nord Universitet
  • Alta Museum
  • Tromsø Museum
  • Troms og Finnmark fylkeskommune
  • Norsk kulturråd
  • Sametinget
  • Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord-Troms, i Hammerfest
  • Samisk senter for samtidskunst / Sámi Dáiddaguovddáš (SDG)


Så gjenstår bare å ønske alle en God Jul og et Godt Nytt År!

Med gledelig hilsen Marit, Ragna og Elisabeth i Arahavde