«På sporet av Árahávdi» – nyhetsbrev 1. kvartal 2020

Vi skriver 25. mars 2020, og prosjektet vårt er dessverre også preget av det smittsomme coronaviruset som den siste måneden har preget hele Norge.
Vi har fått gjennomført planlagt prosjektarbeid i januar og februar, men nå har vi måttet sette en del av vårt arbeid på vent. Likevel er det mye arbeid vi kan gjøre hjemmefra, så vi arbeider videre med godt mot.

24. februar 2020 var det møte i Hovedutvalget for oppvekst og kultur. Der ble det etter orientering om prosjektvedtatt «På sporet av Arahavde» vedtatt følgende:

  • Hovedutvalget for Oppvekst og Kultur tar saken til orientering. 
  • Prosjektet «På sporet av Arahavde» videreføres for 2020 og 2021. 
  • Samarbeidsavtalen med Arahavde AS oppdateres.
  • Kommunal egenandel til prosjektet finansieres fra fondsmidler overført fra tidligere Kvalsund kommune med kr 120.000 i 2020 og kr 130.000 i 2021.    

Vi i Arahavde er svært glade for disse vedtakene. Det er ikke minst viktig når vi søker om ekstern støtte, at prosjektet er godt forankret også kommunalt.

I tillegg er det gledelig at våre samarbeidspartnere innen kommunen, privatpersoner, lokale foreninger samt institusjoner ønsker å videreføre samarbeidet med oss.

Søknadsskriving

I februar fikk vi skrevet og sendt to store og viktige søknader, en til SSN (Sparenbank1 Nord-Norge), og en til Sametinget.
Nå kan vi med glede fortelle om at vi har fått tildelt støtte fra Sametinget til Kulturvern 2020 – Registrering og dokumentasjon av immaterielle kulturminner i Storbukt.
Nå venter vi med spenning på svar fra SNN om skilt-søknaden (Arahavde-skilting).

«På sporet av Arahavde» i Samisk Hus i Oslo 15.02.2020

I arbeidet med prosjektet har det vært viktig for oss å formidle dette prosjektet nasjonalt, og ikke bare i Hammerfest kommune. Kanskje noen blir inspirert av vårt arbeid. Fra vi startet med prosjektet, har vi ofte fått spørsmål om å få høre om hva vi egentlig holder på med i Finnmark.

Vi tok kontakt med Samisk Hus i Oslo og skrev følgende: «Vi har stor samisk slekt i Oslo og omegn, og mange bekjente med røtter i nord. De har lenge ytret ønske om å kunne få se og oppleve noe av det vi holder på med i Finnmark, og som jo handler om vår samiske kulturarv. Derfor ønsker vi å samle vår slekt og våre venner for å presentere deler av vår formidling som vi har gjennomført inneværende år (2019), med utdrag fra forestilling, konserter, kunstformidling, og et arrangement i forbindelse med 75-årmarkering av tvangsevakueringen fra Kvalsund».

Vi fikk et positivt svar fra Samisk Hus i Oslo, som gjerne ville samarbeide om arrangementet. Vi fikk leie lokalene kostnadsfritt, og det ble arrangert et gratis arrangement for alle som ønsket å komme. Samisk Hus i Oslo bidro med kunngjøring av arrangementet på sine nettsider.

Det var fullt hus, og vi er strålende fornøyde med arrangementet!

Marit og Elisabeth i Samisk Hus i Oslo 15.02.2015.

Vi erfarte at vi burde ha en egen Facebook side for Arahavde i forbindelse med dette arrangementet. Den ble opprettet, og der legger vi ut om prosjektet samt om ulike arrangementer i og med tilknytning til prosjektet.

Galleri A-Oslo

To dager før vår formidling på samisk Hus i Oslo, åpnet en utstilling hos
Galleri A-Oslo, hvor 8 samiske kunstnere viste sine arbeider.
3 hadde anledning å komme på åpningen: Per Heimly, Ragna Misvær Grønstad og Matti Aikio.

Per Heimly, Ragna Misvær Grønstad og Matti Aikio foran Ragna sin kunst.

Stier som binder oss sammen

En del av prosjektet vårt heter «Stier som binder oss sammen». De to historiske stiene vi ønsker å finne, er Nødruta som gikk mellom Stallogargo og Hammerfest, og Postruta som gikk mellom Hammerfest og Storbukt. I 2018 fikk vi opprettet kontakt med Hammerfest og Omegn turlag. De ville veldig gjerne være en del av dette prosjektet. Samarbeidet ble videreført i 2019. Vi ønsket hjelp av Turlaget til å lokalisere hvor disse stiene mest sannsynlig har gått. De har fått gått opp mye av Nødruta i 2019.
Før vi gikk inn i Coronamodus og stengte ned samhandling og møtevirksomhet, var det planlagt et møte med Reindriftsnæringa, Hammerfest og omegn Turlag, og Idrettsforeningene i Kvalsund og Hammerfest på Biblioteket i Kvalsund. Vi ønsker dialog med reindriftsnæringa på Kvaløya, slik at alle kan føle seg trygge på at reinens livssyklus tas hensyn til. Stiene skal gås opp med GPS. De må merkes og rasteplasser tilrettelegges. Stiene er historiske og vi ønsker å ha historiske innspill langs rutene. I tillegg må vi vite at unge og gamle kan gå trygt i all slags vær.  Til dette arbeidet ønsker vi å få hjelp av Idrettslagene i kommunen. Vi gleder oss til snøen går av marka slik at vi får samlet et godt turlag og avtalt datoer for blant annet GPS merking. Etter hvert vil turglade innbyggere og turister kunne glede seg over forsvarlige og interessante turer over Kvaløya.

Neste nyhetsbrev

En del av prosjektet vårt heter «Stier som binder oss sammen». De to historiske stiene vi ønsker å finne, er Nødruta som gikk mellom Stallogargo og Hammerfest, og Postruta som gikk mellom Hammerfest og Storbukt. I 2018 fikk vi opprettet kontakt med Hammerfest og Omegn turlag. De ville veldig gjerne være en del av dette prosjektet. Samarbeidet ble videreført i 2019. Vi ønsket hjelp av Turlaget til å lokalisere hvor disse stiene mest sannsynlig har

Neste nyhetsbrev kommer ut på sommeren. I dag er det imidlertid usikkert når vi får anledning å reise til Storbukt på grunn av koronaepidemien.
Hvis noen har spørsmål eller innspill til oss, kan dere ta kontakt på post@arahavde.no

Vårlig hilsen fra Arahavde
April 2020